Eenzaamheid onder oudere migranten: Een nadere blik

Rowan ten Kate*, Basak Bilecen, Nardi Steverink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageLoneliness among older migrants: A closer look
Originele taal-2Dutch
TijdschriftGerōn: tijdschrift over ouder worden & samenleving
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 25-nov-2020

Citeer dit