Long COVID-19, persistent somatic symptoms and social stigmatisation

Aranka Ballering*, Tim Olde Hartman, Judith Rosmalen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)603-604
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Epidemiology and Community Health
Volume75
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit