LONG-RANGE ORDER IN CU2NIZN, STUDIED BY MEANS OF THERMAL-NEUTRON SCATTERING AND ELECTRON-MICROSCOPY

J VRIJEN, PM BRONSVELD, J VANDERVEEN, S RADELAAR

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)473-478
  Aantal pagina's6
  TijdschriftZeitschrift fur metallkunde
  Volume67
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit