LONG-TERM BIOLOGIC FATE OF NEOARTERIES REGENERATED IN MICROPOROUS, COMPLIANT, BIODEGRADABLE, SMALL-CALIBER VASCULAR GRAFTS IN RATS

B VANDERLEI, P NIEUWENHUIS, [No Value] MOLENAAR, CRH WILDEVUUR

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)459-467
Aantal pagina's9
TijdschriftSurgery
Volume101
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-1987

Citeer dit