Long-term Bowel Dysfunction and Decline in Quality of Life Following Surgery for Colon Cancer: Call for Personalized Screening and Treatment

Sanne J Verkuijl*, Edgar J B Furnée, Wendy Kelder, Christiaan Hoff, Daniel A Hess, Fennie Wit, Ronald J Zijlstra, Monika Trzpis, Paul M A Broens

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  92 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term Bowel Dysfunction and Decline in Quality of Life Following Surgery for Colon Cancer: Call for Personalized Screening and Treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Medicine and Dentistry