Long-term chemotherapy-related cardiovascular morbidity

Martin Theodoor Meinardi

Onderzoeksoutput

574 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Sleijfer, D.J.H., Supervisor
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
Datum van toekenning21-jan.-2001
Uitgever
Gedrukte ISBN's9080608521
StatusPublished - 2001

Citeer dit