Long-term effect of treatment of acute Budd-Chiari syndrome with a transjugular intrahepatic portosytemic shunt

H Blokzijl*, RJ de Knegt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1551-1552
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHepatology
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - jun.-2002

  Citeer dit