LONG-TERM EVALUATION OF MECHANICAL HEART-VALVES - REPLY

CEE KUNTZE*, T EBELS, A EIJGELAAR, JNH VANDERHEIDE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1020-1021
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume1
Nummer van het tijdschrift8645
StatusPublished - 6-mei-1989

Citeer dit