Long-Term Follow-Up for Differentiated Thyroid Carcinoma Patients: A Reconsideration

Robin A L van der Wardt, Adrienne C M Persoon, Esther N Klein Hesselink, Thera P Links

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1008 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)475-476
Aantal pagina's2
TijdschriftThyroid
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2017

Citeer dit