Long-term outcome of lung transplant is predicted by the number of HLA-DR mismatches - Reply

JWK van den Berg, W van der Bij

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)668-669
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation
Volume73
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 27-feb.-2002

Citeer dit