Long-term outcomes of sports injuries

Onderzoeksoutput

214 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • ten Duis, H J. , Supervisor
  • Eisma, W.H., Supervisor
  • Groothoff, J.W., Supervisor
  • van der Sluis, Corry, Co-supervisor
Datum van toekenning24-mei-2004
Uitgever
Gedrukte ISBN's9064644095
StatusPublished - 2004

Citeer dit