Long-term outcomes of stroke rehabilitation: patients and informal caregivers

Heike Marie Geschwindner, Horst Gustav Rettke

Onderzoeksoutput

1450 Downloads (Pure)

Samenvatting

Patiënten profiteren van betere begeleiding na beroerte Na een beroerte hebben mensen vaak levenslang zorg nodig. Dat leidt tot een zware belasting van het zorgstelsel en van mantelzorgers. Des te belangrijker is het dat patiënten zo goed mogelijk herstellen, niet alleen tijdens, maar ook na de revalidatie in een kliniek. Heike Geschwindner en collega-onderzoeker Horst Rettke gingen voor 287 patiënten in meerdere revalidatiecentra in Duitstalig Zwitserland na in hoeverre zij eerder gestelde revalidatiedoelen na drie jaar wisten te bereiken. Ook onderzochten ze hoe mantelzorgers (vaak de partner of naaste familie) in deze periode de zorg voor de patiënten ervoeren. Geschwindner en Rettke promoveren op dezelfde dag op dit onderzoek. Geschwindner en Rettke ontdekten dat de revalidatiedoelen die de patiënten in het revalidatiecentrum formuleerden weliswaar vaak gehaald werden, maar dat re-integratie in de maatschappij vervolgens vaak maar ten dele lukt. Volgens de onderzoekers komt dat omdat de focus in het revalidatiecentrum op lichamelijk, en daarna pas op geestelijk herstel ligt. Juist cognitieve functies, zoals communicatievaardigheden, zijn essentieel om goed te kunnen re-integreren. De promovendi stellen daarom dat aan cognitief herstel meer aandacht zou moeten worden besteed. Ook ontdekten Geschwinder en Rettke dat mantelzorgers de zorg voor een partner of familielid minder belastend vonden, naarmate ze het gevoel hadden de situatie meester te zijn en een structurele bijdrage te kunnen leveren aan verder herstel. Wel concludeerden ze dat mantelzorgers wat dat betreft nog beter op hun taak voorbereid kunnen worden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Heuvel, Wim, Supervisor
Datum van toekenning22-apr.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036760263
Elektronische ISBN's9789036760270
StatusPublished - 2013

Citeer dit