Long-term survival after repair of atrioventricular septal defect

T Ebels*, JW Gaynor

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftCardiology in the young
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb.-2004

Citeer dit