Long-term survivors of acute lymphoblastic leukemia

J Nuver*, AW van den Belt-Dusebout, JA Gietema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1973-1973
Aantal pagina's1
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume349
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 13-nov-2003

Citeer dit