Long-term use of antidepressants in the Netherlands in 1991-2001: prevalence, incidence and risk indicators

WEE Meijer, ER Heerdink*, HGM Leufkens, RMC Herings, ACG Egberts, WA Nolen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)708-711
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume149
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 26-mrt-2005

Citeer dit