Longitudinal Effects of 1-Year Smoking Cessation on Human Bronchial Epithelial Transcriptome

National Heart, Lung, and Blood Institute LungMAP Consortium, Senani N H Rathnayake, B Ditz, Brigitte W M Willemse, Wim Timens, Wierd Kooistra, Irene H Heijink, Brian G G Oliver, Maarten van den Berge, Alen Faiz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-89
Aantal pagina's5
TijdschriftChest
Volume164
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum28-jan.-2023
DOI's
StatusPublished - jul.-2023

Citeer dit