Longitudinal evaluation of the development of periodontal destruction in spouses

U. Van der Velden, A.J. van Winkelhoff, F. Abbas, E.M. Arief, M.F. Timmerman, G. A. Van der Weijden, E.G. Winkel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1014-1019
TijdschriftJournal of Clinical Periodontology
Volume23
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit