Longitudinal growth of polymer crystals from flowing solutions: VI. Melting behavior of continuous fibrillar polyethylene crystals

A.J. Pennings*, A Zwijnenburg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  187 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1011-1032
  Aantal pagina's22
  TijdschriftJournal of Polymer Science. Part B: Polymer Physics
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit