Look, Experiment, Design; Learning by Designing Instruction

H.J Pol

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Cornelise Vreman-de Olde
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)56 - 59
TijdschriftTijdschrift voor Didactiek der Bètawetenschappen
Volume23
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2006

Citeer dit