Zie het van de zonnige kant: De neurale basis van emotieverwerking en -regulatie in groepen met een verhoogd risico op het krijgen van psychoses

Jorien van der Velde

  Onderzoeksoutput

  2078 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met schizofrenie moeilijkheden ervaren met het verwerken en reguleren van emoties. Verminderde activatie in verschillende emotieverwerkings- en regulatiegebieden zijn mogelijk onderliggend aan deze problemen. In dit proefschrift is gekeken of deze moeilijkheden ook al een rol spelen bij mensen met een verhoogd risico op een psychose. Om deze vraag te beantwoorden zijn de neurale processen die zich afspelen in het het brein tijdens emotieverwerking en –regulatie onderzocht in mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose.
  De resultaten lieten zien dat problemen met het identificeren en verbaliseren van emoties geassocieerd zijn met het risico op het ontwikkelen van een psychose. Lagere activatie in, onder andere, een emotioneel aandachtsysteem, bestaande uit de amygdala en occipitale cortex, is mogelijk onderliggend aan deze problemen. Daarnaast toonden de resultaten aan dat bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychose, de prefrontale cortex minder actief is tijdens emotieregulatie. Deze verminderde activatie werd niet gevonden bij mensen met een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose. Dit kan betekenen dat specifiek de ultrahoog risicogroep een verminderde neurale capaciteit heeft om emoties te reguleren.
  Hieruit kan worden geconcludeerd dat problemen met emotieverwerking en –regulatie niet alleen een gevolg zijn van het krijgen van een psychose, maar dat deze mogelijk ook een rol spelen bij het ontstaan van psychoses. Verder onderzoek is nodig om te kijken of deze verminderde activatie ook het ontstaan van een psychose kan voorspellen.
  Vertaalde titel van de bijdrageZie het van de zonnige kant: De neurale basis van emotieverwerking en -regulatie in groepen met een verhoogd risico op het krijgen van psychoses
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Aleman, Andre, Supervisor
  • Wiersma, Durk, Supervisor
  • Bruggeman, Richard, Co-supervisor
  Datum van toekenning14-jan-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036774604
  Elektronische ISBN's9789036774598
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit