Lorentz violation in weak decays

Vertaalde titel van de bijdrage: Lorentzsymmetriebreking in zwak verval

Jacob Pieter Noordmans

Onderzoeksoutput

620 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de theoretische aspecten van het testen van een van de fundamenten van de hedendaagse (theoretische) natuurkunde: Lorentzsymmetrie. Het belang van deze symmetrie kent zijn oorsprong in de speciale relativiteitstheorie van Einstein, waarvan ze de basis is.

Er zijn minstens twee redenen om Lorentzsymmetrie te testen. Enerzijds is het, vanwege haar diepe geworteldheid in alle natuurkundige theorieën, van belang om Lorentzsymmetrie met steeds grotere experimentele preciezie te blijven bevestigen. Anderzijds heeft onderzoek naar nieuwe fundamentele theorieën de mogelijkheid voor afwijkingen van Lorentzsymmetrie aan het licht gebracht.

Dit laatste heeft ertoe geleid dat de laatste twee decennia veel onderzoek is naar het testen van Lorentzsymmetrie. Met name in de deeltjesfysica is er veel aandacht voor deze kwestie. Voordat het werk dat beschreven staat in dit proefschrift gedaan werd, bleef deze aandacht echter voornamelijk beperkt tot een specifiek deel van de deeltjesfysica, te weten de kwantumelektrodynamica.

In dit proefschrift wordt het testgebied van Lorentzsymmetrie uitgebreid naar een ander belangrijk deel van de deeltjesfysica: de zwakke interactie. Die interactie is van belang voor kernreacties en het voortbestaan van de zon. Wij hebben wiskundige stappen gezet die het mogelijk maken Lorentzsymmetrie ook in de zwakke interactie precies te testen. Vervolgens hebben we aanbevelingen voor nieuwe experimenten gedaan. Ook hebben we met bestaande experimentele data kunnen bevestigen dat ons werk nieuwe en unieke limieten op afwijkingen van Lorentzsymmetrie oplevert. We hebben ook één resultaat gevonden waaruit blijkt dat Lorentzsymmetrie niet volmaakt is, maar dit moet nog verder onderzocht worden.
Vertaalde titel van de bijdrageLorentzsymmetriebreking in zwak verval
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmermans, Rob, Supervisor
  • Wilschut, Hans, Supervisor
  • Onderwater, Gerco, Co-supervisor
Datum van toekenning21-nov.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7288-4
Elektronische ISBN's978-90-367-7287-7
StatusPublished - 2014

Citeer dit