Losartan is kosteneffectief in de behandeling van hypertensie bij patiënten met linkerventrikelhypertrofie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-36
TijdschriftPharmaceutische Weekblad Wetenschappelijk Platform
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit