Loss of Tcf7 diminishes hematopoietic stem/progenitor cell function

G. Huls*, J. van Es, H. Clevers, G. de Haan, R. van Os

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1613-1614
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume27
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2013

Citeer dit