Lost in translation. Over Bas Jongenelen & Ben Parsons, Comic Drama in the Low Countries, c.1450-1560: A Critical Anthology

Femke Kramer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)509-511
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSpiegel der Letteren
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit