Low-dose digoxin in heart failure

Dirk J. van Veldhuisen*, Rudolf A. de Boer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)90-91
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Cardiology
Volume136
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 24-jul-2009

Citeer dit