Low frequency of neurosyphilis in HIV-infected individuals

R Esselink, R Enting, P Portegies

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)571
TijdschriftThe Lancet
Volume341
Nummer van het tijdschrift8844
DOI's
StatusPublished - 27-feb-1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit