Low ICP and normal tension glaucoma: optic nerve damage due to barotraumatic factors, failure of CSF dynamics, or both?

Peter Wostyn*, Veva De Groot, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Peter Paul De Deyn, Hanspeter Esriel Killer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1100-1102
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Neurosurgery
Volume129
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt.-2018

Citeer dit