Low nutrient availability reduces high-irradiance-induced viability loss in oceanic phytoplankton

Gemma Kulk*, Willem H. van de Poll, Ronald J. W. Visser, Anita G. J. Buma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten