Low Saxon Dialects across Borders

Jack Hoeksema*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)547-551
  Aantal pagina's5
  TijdschriftDiachronica
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit