LOW SEGREGATION RATIOS IN AUTOSOMAL RECESSIVE DISORDERS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-86
Aantal pagina's2
TijdschriftJOURNAL OF MEDICAL GENETICS
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1994

Citeer dit