Toeval en Rechtvaardiging: Internalisme, externalisme en soorten toeval

  Onderzoeksoutput

  463 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift staat de volgende vraag centraal: wat is kennis? Dit is een van de oudste vragen in de filosofie, en traditioneel gezien denkt men dat voordat je kennis van een bepaalde propositie p kan hebben, je moet beschikken over een rechtvaardiging voor je overtuiging dat p het geval is. Dit boek analyseert de relatie tussen deze rechtvaardigingsconditie voor kennis en verschillende soorten toeval. Er wordt beargumenteerd dat het beruchte debat tussen zogenaamde internalisten en externalisten met betrekking tot epistemische rechtvaardiging geherdefinieerd kan worden in termen van de notie van toeval.

  In het eerste gedeelte van het proefschrift wordt een algemene analyse van het begrip toeval gegeven, en worden de verschillende soorten toeval die epistemisch relevant zijn behandeld. In het tweede gedeelte van het proefschrift wordt de stelling verdedigd dat internalistische concepten van rechtvaardiging in de regel een bepaald soort toeval uitsluiten (namelijk reflectief toeval), maar compatibel zijn met andere vormen van toeval (met name verisitisch toeval). De situatie is echter precies omgekeerd voor externalistische theorieën van rechtvaardiging. In het laatste hoofdstuk wordt een nieuwe analyse gegeven van de relatie tussen epistemische rechtvaardiging en toeval, en worden wat van haar consequenties uitgelicht.
  Vertaalde titel van de bijdrageToeval en Rechtvaardiging: Internalisme, externalisme en soorten toeval
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Dutilh Novaes, Catarina, Supervisor
  • Peijnenburg, Jeanne, Supervisor
  Datum van toekenning7-sep-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9995-9
  Elektronische ISBN's978-90-367-9996-6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit