Lumbale segmentale zenuwblokkaden met locaal anesthetica, pijn en sensorische functie: Een prospectieve dubbelblinde studie met lidocaine and ropivacaine.

A. P. Wolff, G. J. Groen, OHG Wilder-Smith, J van Egmond, BJP Crul

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageLumbar segmental nerve root blocks with local anesthetics, pain and sensory function: A prospective double-blind study with lidocaine and ropivacaine.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
StatusPublished - 2004

Citeer dit