Lung Allocation Score (LAS) does not detect clinical deterioration in cystic fibrosis patients on transplantation list: 429

G. Nossent, E. Kastelijn, F. Teding van Berkhout, P. Zanen, J. van den Bosch, E. van de Graaf

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)354-355
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Pulmonology
Volume42
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit