LUNG ALLOGRAFT-REJECTION IN THE RAT .5. INHALED STIMULI AGGRAVATE THE REJECTION RESPONSE

J PROP*, HM JANSEN, CRH WILDEVUUR, P NIEUWENHUIS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)168-172
  Aantal pagina's5
  TijdschriftAmerican Review of Respiratory Disease
  Volume132
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit