Lung Cancer in the Netherlands

Lizza E L Hendriks*, Anne-Marie C Dingemans, Dirk K M De Ruysscher, Mieke J Aarts, Lidia Barberio, Robin Cornelissen, Koen J Hartemink, Michel van den Heuvel, Ed Schuuring, Hans J M Smit, Antonie J van der Wekken, Egbert F Smit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)355-365
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Thoracic Oncology
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit