Lung Function Normalisation with Indacaterol Acetate/Glycopyrronium Bromide/Mometasone Furoate in Patients with Asthma

Kenneth R. Chapman, Henrik Watz, Dave Singh, Jens M. Hohlfeld, Zuzana Diamant, Ieuan Jones, Hanns-Christian Tillmann, Ivan Nikolaev*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)489-492
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical drug investigation
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit