Lung Function Normalisation with Indacaterol Acetate/Glycopyrronium Bromide/Mometasone Furoate in Patients with Asthma

Kenneth R. Chapman, Henrik Watz, Dave Singh, Jens M. Hohlfeld, Zuzana Diamant, Ieuan Jones, Hanns-Christian Tillmann, Ivan Nikolaev*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)489-492
  Aantal pagina's4
  TijdschriftClinical drug investigation
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - mei-2021

  Citeer dit