Lung transplantation for acute respiratory failure in rapidly progressive idiopathic pulmonary fibrosis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)890-891
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplant International
Volume18
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2005

Citeer dit