Luxury in the Low Countries: Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present.

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)148-150
  Aantal pagina's3
  TijdschriftHistorische Zeitschrift
  Volume296
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - feb.-2013

  Citeer dit