Lydgate’s Kneeling Retraction: The Testament as a Literary Palinode

Sebastian Sobecki

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  52 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)265-293
  Aantal pagina's28
  TijdschriftChaucer review
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2015

  Citeer dit