Lymfoïde maligniteiten: de WHO-classificatie en algemene principes

Philip Kluin, J. Hendrik Veelken, J. M. Zijlstra

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Het terrein van de klinische hematologie bestrijkt een fascinerend palet van aan­doe­nin­gen dat uitwaaiert van zeldzame aan­ge­bo­ren ziekten, via veel voorkomende ziekten zoals trombose en anemie, tot een gevarieerd scala aan kwaadaardige ziekten van bloed, beenmerg en lymfklieren met een zeer pluriform beloop. De hematoloog bedient zich heden ten dage van geavanceerde, specialistische diagnostiek en steunt op een divers arsenaal van therapeutische benaderingen zoals bloedtransfusie, antistolling, stamceltransplantatie, immunotherapie, doelgerichte therapie op moleculaire aangrijpingspunten en chemotherapie in grote verscheidenheid. Het veld van de hematologie over de volle breedte is meer dan ooit in beweging en er voltrekken zich op bijna elk onderdeel van het vakgebied belangwekkende ontwikkelingen. Vele van deze ontwikkelingen bieden wezenlijk nieuwe inzichten in de mechanismen van hematologische processen en de biologische basis van hematologische ziekten. Sommige ontwikkelingen markeren doorbraken in de patiëntenzorg. Zij creëren verbeterde therapeutische perspectieven. Samen bepalen deze ontwikkelingen de klinische praktijk van de behandeling van de patiënt met een hematologische aandoening van vandaag.

Het Leerboek hematologie heeft in het veld zijn plaats ingenomen als een gezaghebbend standaardwerk. Hematologie is bij uitstek een multidisciplinair vakgebied. Niet alleen de klinisch hematoloog houdt zich bezig met hematologische ziekten. Ook de patholoog, de klinisch geneticus, de immunoloog, de viroloog, de microbioloog, de radioloog en de nucleair geneeskundige doen dat in hun dagelijks werk. Medisch specialisten binnen verschillende vakgebieden hebben niet zelden ‘translationeel’ te maken met het vak van de hematologie, en dat geldt niet minder voor de generalistisch georiënteerde internist, kinderarts en huisarts. Zij allen kunnen op overzichtelijke wijze terecht bij dit boek dat een up-to-date naslagwerk verschaft op het terrein van de bloedziekten.

Dankzij de uitmuntende bijdragen van een keur van gezaghebbende auteurs met uiteenlopende gespecialiseerde achtergrond, presenteren wij een hoogwaardig Leerboek hematologie, dat met deze nieuwe druk geheel is geactualiseerd. Het boek wordt ondersteund met een website waarop het volledige boek digitaal raadpleegbaar is en waar aanvullende informatie te vinden is.

'Het Leerboek Hematologie kan behalve als leerboek ook uitstekend als naslagwerk dienstdoen. Het is detaillistisch en tegelijkertijd overzichtelijk en is zo voor zowel artsen in de eerste als de tweede lijn zeer geschikt.' - Medisch Contact, maart 2015.
Originele taal-2English
TitelLeerboek hematologie
RedacteurenBob Löwenberg, Gert Ossenkoppele, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek, Sonja Zweegman
UitgeverijDe Tijdstroom
Hoofdstuk25
Pagina's407-426
Aantal pagina's20
ISBN van geprinte versie9789058982650
StatusPublished - jan.-2015

Citeer dit