LYMPHOCYTE-B DIFFERENTIATION IN THE RAT - PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL-ANTIBODIES TO B-LINEAGE-ASSOCIATED ANTIGENS

FGM KROESE*, AS WUBBENA, D OPSTELTEN, GJ DEENEN, EH SCHWANDER, H VOS, S POPPEMA, J VOLBERDA, P NIEUWENHUIS, Louis de Leij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)921-928
Aantal pagina's8
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume17
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul-1987

Citeer dit