Lymphocyte Migration Across Major Histocompatibility Barriers in Splenectomized Rats

P. Nieuwenhuis*, L. de Vries-Bos, D. Opstelten, G.J. Deenen, R.J.M. Stet, J. Rozing

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)53-70
  Aantal pagina's18
  TijdschriftImmunological reviews
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit