LYMPHOCYTE-T IN RAT LYMPHOID FOLLICLES ARE A SUBSET OF T-HELPER CELLS

FGM KROESE*, AS WUBBENA, P JOLING, P NIEUWENHUIS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)443-449
Aantal pagina's7
TijdschriftAdvances in experimental medicine and biology
Volume186
StatusPublished - 1985

Citeer dit