M. van den Heuvel, Uit het leven van een anticommunist. Herinneringen aan Oost-Europa

C.M. Megens

  OnderzoeksoutputProfessional

  171 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)160 - 161
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
  Volume114
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit