Maagkanker : Een onderzoek naar de eigenschappen en het verloop van 1405 gevallen

Geert Stenger

  Onderzoeksoutput

  273 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De mogelijkheden en beperkingen worden besproken van de statistische analyse van klinische gegevens die uit een na-onderzoek zijn verkregen, waarbij wordt vastgesteld dat aan de uitkomsten van zo'n onderzoek geen absolute bewijskracht mag worden verleend. Een groep van 85 patienten wordt besproken die na een maagresectie voor carcinoom nog langer dan 5 jaar hebben geleefd. Er wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van het materiaal aan maagkanker. De leeftijds- en geslachtsverdeling bij de patienten wordt besproken. Een uiteenzetting wordt gegeven van het begrip primaire mortaliteit. De anamneseduur komt aan de orde en de techniek van de verschillende resectiemethoden worden aan een nader onderzoek onderworpen. De invloed van de localisatie en de klasse van het maagcarcinoom op de prognose na de resectie komt ter sprake, zo ook de palliatieve operaties... Zie Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Eerland, L.D., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning18-jan-1961
  Uitgever
  StatusPublished - 1961

  Citeer dit