Maak een stad; Rotterdam en de architectuur van J.H. van den Broek

Wouter August Jozef Vanstiphout

Onderzoeksoutput

9439 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gemechaniseerd, geëxpandeerd, gebombardeerd en gereconstrueerd: vanaf het einde van de negentiende tot en met het midden van de twintigste eeuw was Rotterdam een speelbal van krachten van buitenaf. Grote plannen om de stad een mooie en samenhangende vorm te geven mislukten stelselmatig. Architect J.H. van den Broek (1898-1978) is erin geslaagd een grote invloed op deze ontembare stad uit te oefenen, juist door kleine en onopvallende plannen te maken. Hij ontwierp in de jaren twintig en dertig honderden woningen en bedrijfsgebouwen en maakte talloze studies en rapporten voor de wederopbouw van de gebombardeerde stad. Architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout volgt Van den Broek en zijn projecten door Rotterdam. Hij laat de vele volstrekt onbekende woongebouwen zien die zo vanzelfsprekend deel zijn geworden van de stad dat zij bijna onzichtbaar zijn en elegant-rauwe bedrijfsgebouwen in de haven die een geheel vormen met de kranen en drijvende droogdokken. Vanstiphout vertelt het verhaal van Rotterdam als een permanente veranderende stad die het uiterste vergt van haar architecten en stedenbouwkundigen.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Taverne, Eduard, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's906450388
StatusPublished - 2005

Keywords

  • Rotterdam
  • J.H. van den Broek
  • 21.62 geschiedenis van de bouwkunst
  • Johannes Hendrik van den Broek (1898-1978)
  • Proefschriften (vorm)
  • 4.210.110 Rotterdam (stad)
  • Stedenbouw, Woningen, Bedrijfsgebouwen;

Citeer dit