Maak Eerste Kamer niet zwakker maar sterker

OnderzoeksoutputPopular

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dankzij de consensuscultuur heeft het kabinet, ondanks de minderheid in de senaat, volop geregeerd.
Nu het kabinet-Rutte II twee jaar geregeerd heeft zonder meerderheid in de Eerste Kamer, wil de regering een staatscommissie instellen om de rol van de senaat te heroverwegen. Daarmee lijkt het kabinet tegemoet te komen aan de roep de Eerste Kamer te marginaliseren, terwijl de les van de laatste twee jaar is, dat de rol van de senaat juist versterkt moet worden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Volkskrant
StatusPublished - 12-nov-2014

Citeer dit