Maatregelen en instellingen op het gebied der volksgezondheid in de stad van 100.000 inwoners.

Adolph Hubert Joseph Coppes

Onderzoeksoutput

110 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de vele jaren dat schrijver dezes in een grote industriestad werkzaam is, heeft hij tal van maatregelen zien nemen, die direct of indirect de Volksgezondheid ten goede kwamen. Soms door een besluit van de Overheid, heel vaak echter ook door Particulier Initiatief verrezen er tal van instellingen die de zieke mens ten zege waren of die door hun sociaal-hygiënische bemoeiingen veel hebben bijgedragen om ellende te voorkomen. Het was hem dan ook een groot genot aan veel van dit alles te mogen medewerken. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning15-dec.-1948
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1948

Citeer dit