Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als business driver

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-26
Aantal pagina's7
TijdschriftManagement Control & Accounting
Volume2011
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 17-okt-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit