Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Fryslân. Een analyse van de jaarverslagen van 16 grote Friese bedrijven

Leon Boerboom

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

229 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het jaarverslag is een visitekaartje van de onderneming. Hoewel de tekst vaak beknopt en zakelijk is zal beleid ten aanzien van MVO in de meeste gevallen herkenbaar neerslaan in het jaarverslag. De centrale vraag in dit deelonderzoek binnen het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Fryslân is: “Wat voor rol speelt MVO in grote Friese bedrijven afgaande op hun jaarverslagen?” Hiervoor zijn, met behulp van een (grotendeels eerder ontwikkelde) checklist met 58 aspecten, de jaarverslagen van 16 grote Friese bedrijven geanalyseerd.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's93
StatusPublished - 2002

Keywords

  • Friesland
  • Jaarverslagen
  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Grootbedrijf
  • 85.08 organisatiesociologie, organisatiepsychologie

Citeer dit